Nazwa / Typ formacji

Allegro.eu SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2023-11-16)

16 listopada 2023 doszło do wybicia z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 27,27 na ok. .

REKLAMA