Nazwa / Typ formacji

Allegro.eu SA / Linia trendu spadkowego (2023-11-08)

Podczas sesji 14 listopada 2023 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA