Nazwa / Typ formacji

Allegro.eu SA / Linia trendu wzrostowego (2024-01-29)

Podczas sesji 5 marca 2024 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA