Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Linia trendu wzrostowego (2021-09-29)

24 listopada 2021 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA