Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Linia trendu spadkowego (2022-03-15)

Podczas sesji 17 marca 2022 linia trendu spadkowego została przebita, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA