Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Kanał zwyżkujący (2022-03-22)

Target po wybiciu dołem z formacji zwyżkującego kanału został osiągnięty 26 kwietnia 2022. W dniu wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 74,71 na .

REKLAMA