Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Linia trendu spadkowego (2022-03-22)

24 marca 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA