Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Podwójne dno (2022-05-09)

13 czerwca 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na spadek do 50,44 na .

REKLAMA