Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Linia trendu spadkowego (2022-07-19)

Podczas sesji 8 sierpnia 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA