Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Opór (2022-08-17)

Podczas sesji 19 sierpnia 2022 doszło do przebicia oporu, przy wolumenie średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA