Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Opór (2022-11-17)

Podczas sesji 24 listopada 2022 doszło do przebicia oporu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA