Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Linia trendu spadkowego (2022-11-23)

25 listopada 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA