Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Podwójne dno (2023-06-19)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna została osiągnięta 25 sierpnia 2023. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 73,28 na ok. .

REKLAMA