Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-08-11)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 28 sierpnia 2023. W dniu, w którym zaszło wybicie, oszacowaliśmy szanse na spadek do 72,15 na .

REKLAMA