Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-08-29)

W trakcie sesji 25 września 2023 doszło do wybicia dołem formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 64,04 na ok. .

REKLAMA