Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Linia trendu spadkowego (2023-09-11)

REKLAMA