Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Linia trendu spadkowego (2023-09-05)

8 września 2023 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA