Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Linia trendu spadkowego (2023-10-10)

W trakcie sesji 17 października 2023 doszło do przebicia spadkowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA