Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2024-01-12)

W trakcie sesji 25 stycznia 2024 zaszło wybicie z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 79,30 na ok. .

REKLAMA