Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Opór (2024-02-13)

Podczas sesji 20 lutego 2024 doszło do przebicia oporu, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA