Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Linia trendu wzrostowego (2024-03-20)

REKLAMA