Nazwa / Typ formacji

Asseco Poland SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2024-04-03)

REKLAMA