Nazwa / Typ formacji
Bank Zachodni WBK SA / Kanał zniżkujący (2018-02-26)
REKLAMA