Nazwa / Typ formacji
Bank Zachodni WBK SA / Podwójne dno (2018-03-21)
REKLAMA