Nazwa / Typ formacji
Bank Zachodni WBK SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-03-07)
REKLAMA