Nazwa / Typ formacji
Bank Zachodni WBK SA / Podwójne dno (2018-04-09)
REKLAMA