Nazwa / Typ formacji
CCC SA / Klin zwyżkujący (2017-12-20)
REKLAMA