Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Klin zniżkujący (2018-10-23)

Zakres docelowy po wybiciu z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 2018-10-29. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 171,63 na .

REKLAMA