Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Linia trendu wzrostowego (2018-10-24)

W trakcie sesji 25 października 2018 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA