Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Trójkąt (2019-01-23)

Podczas sesji 23 stycznia 2019 zaszło wybicie dołem formacji trójkąta, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, obliczyliśmy szanse na spadek do 170,67 na .

REKLAMA