Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Podwójne dno (2019-01-25)

W trakcie sesji 30 stycznia 2019 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół. Wielkość wolumenu średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy szanse na spadek do 166,06 na ok. .

REKLAMA