Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Trójkąt zniżkujący (2019-01-29)

30 stycznia 2019 doszło do wybicia dołem formacji zniżkującego trójkąta, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 166,70 na .

REKLAMA