Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Klin zniżkujący (2019-02-18)

Target po wybiciu w górę z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 15 marca 2019. W momencie wybicia ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 196,40 na .

REKLAMA