Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2019-02-22)

Zakres docelowy po wybiciu w górę z formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego został osiągnięty 15 marca 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na osiągnięcie ceny 198,88 na ok. .

REKLAMA