Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Linia trendu spadkowego (2019-02-07)

20 lutego 2019 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA