Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Linia trendu spadkowego (2019-02-07)

REKLAMA