Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Podwójne dno (2019-09-24)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna został osiągnięty 27 stycznia 2020. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 89,32 na .

REKLAMA