Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Podwójne dno (2019-09-04)

31 października 2019 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo spadku do 86,37 na ok. .

REKLAMA