Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Linia trendu spadkowego (2019-12-02)

Podczas sesji 6 grudnia 2019 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA