Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Podwójne dno (2019-12-20)

Target po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna został osiągnięty 27 stycznia 2020. W dniu, w którym zaszło wybicie, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 89,52 na ok. .

REKLAMA