Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Linia trendu spadkowego (2020-02-12)

REKLAMA