Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Linia trendu spadkowego (2020-08-12)

Podczas sesji 31 sierpnia 2020 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA