Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Trójkąt (2020-08-27)

Podczas sesji 1 września 2020 zaszło wybicie w dół z formacji trójkąta, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy szanse na spadek do 26,47 na ok. .

REKLAMA