Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Podwójne dno (2020-09-02)

Podczas sesji 8 września 2020 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 39,52 na ok. .

REKLAMA