Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Linia trendu spadkowego (2020-10-02)

REKLAMA