Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Chorągiewka (2021-08-13)

Cena docelowa po wybiciu z formacji chorągiewki została osiągnięta 19 sierpnia 2021. W dniu wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 114,43 na ok. .

REKLAMA