Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Chorągiewka (2021-08-13)

Target po wybiciu z formacji chorągiewki został osiągnięty 20 sierpnia 2021. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na spadek do 113,72 na .

REKLAMA