Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Linia trendu spadkowego (2021-09-24)

4 października 2021 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA