Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Podwójne dno (2022-02-15)

Zakres docelowy po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna został osiągnięty 10 maja 2022. W dniu, w którym zaszło wybicie, nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 42,93 na ok. .

REKLAMA