Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Szybki wzrost (2022-03-14)

Podczas sesji 6 maja 2022 zaszło wybicie w dół z formacji szybkiego wzrostu, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 36,22 na ok. .

REKLAMA