Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Trzy zwyżkujące dołki (2022-03-17)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji trzech zwyżkujących dołków został osiągnięty 10 maja 2022. W momencie wybicia obliczyliśmy szanse na osiągnięcie ceny 44,33 na ok. .

REKLAMA