Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Linia trendu spadkowego (2022-07-12)

REKLAMA