Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Linia trendu spadkowego (2022-07-12)

24 listopada 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA